Privacyvoorwaarden

Privacyvoorwaarden

Wij hanteren de volgende privacyregels:

 1. Privacy
  Uw bedrijfs- en contactpersoongegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Unaplex. Uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst en om indien nodig met u in contact te treden over uw bestelling. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u gerichte informatie over producten van Unaplex te doen toekomen. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u dit ons laten weten in het veld waarin u uw NAW-gegevens invoert. Uw gegevens worden uitsluitend door Unaplex gebruikt en zullen nooit aan derden worden verstrekt. Voor reacties op ons privacybeleid of wijziging en/of inzage van uw gegevens kunt u terecht bij onze afdeling verkoop, bereikbaar per: E-mail: info@unaplex.nl, Tel. 0653 197 586.
 2. Privacy op internet
  Tijdens een bezoek aan onze website wordt uw ip-adres herkend en zo mogelijk de domeinnaam en de site of e-mail van herkomst. Unaplex gebruikt deze gegevens niet als individuele bedrijfsgegevens, maar slechts om het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Om onze dienstverlening te verbeteren kunnen wij gebruik maken van cookies. Een cookie is een bestandje wat bij bezoek aan onze site op uw computer wordt geplaatst om informatie over uw bezoek te registreren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen.
 3. E-mailadressen
  Uw e-mailadres wordt door ons opgeslagen. Wij gebruiken dit adres alleen waarvoor u dit aan ons heeft doorgegeven en waar u toestemming voor heeft verleend. U kunt uw e-mailadres te allen tijde laten verwijderen uit ons bestand door contact op te nemen met bovenstaande contactgegevens (punt 1). Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern door ons gebruikt en wordt nooit verstrekt aan derden.
 4. Beveiligde verbinding
  Om u te kunnen verzekeren van de veiligheid en bescherming van gevoelige informatie zoals uw betaalgegevens, hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Unaplex maakt hiervoor gebruik van de diensten van Multisafepay. Dit verzekert u van een veilige online transactie.
 5. Wijziging gegevens
  Als uw gegevens wijzigen of onjuist zijn ingevoerd, kunt u dat via onze site aanpassen. Ook kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder punt 1. Ook als u van mening bent dat onze website of ons handelen niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, zoals hier vermeld, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
 6. Toepasselijkheid
  Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden van Limtrade zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke leveringsovereenkomst.

Kopen op afstand

Unaplex volgt de wettelijke regels op het gebied van kopen via het internet:

De wet kopen op afstand
Sinds 1 februari 2001 is de Wet Kopen op Afstand van kracht. Door deze wet hebben consumenten een betere rechtspositie gekregen. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de Wet Kopen op Afstand opgenomen:
Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden. Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen De afkoelingsperiode geldt niet bij:
Aankoop van onroerend goed;
Aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt;
Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen;
Kranten en tijdschriften;
Cd s, video s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken;
Financiële diensten, weddenschappen en loterijen;
Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode;
Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. De extra plichten van de verkopende partij zijn:
De verkopende partij moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot aankoop overgaan:
Zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres; De belangrijkste kenmerken van het product;
De prijs van het product (inclusief alle belastingen). Indien van toepassing, de kosten van aflevering, wijze van betaling, aflevering of uitvoering, het al dan niet van toepassing zijn van
de afkoelingsperiode; De eventuele geldigheidsduur van het aanbod of de minimale duur van de overeenkomst als
het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement. De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:
De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren!); Het bezoek- of afhaaladres van de leverancier; Gegevens omtrent eventuele garantie indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar; De vereisten en voorwaarden voor opzegging.
Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 14 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden. Zie ook winkelen op afstand op Justitie.nl
Naast de Wet Kopen op Afstand is er per 1 mei 2003 een wet voor gelijke rechten voor consumenten in de EU opgesteld. Hierin zijn een aantal bepalingen opgenomen die voor de Internetshoppende consument relevant zijn, zoals:
Betalen: Tenzij anders is afgesproken, vindt de betaling van de koopsom plaats bij ontvangst. Wordt het product later geleverd of kan het product niet meteen worden meegenomen, dan hoeft de koper nooit meer dan de helft van de koopprijs vooruit te betalen.
Indien een product niet voldoet aan de verwachtingen die de koper daarvan mocht hebben, kan hij eisen:
dat de verkoper het ontbrekende alsnog levert;
dat het product wordt hersteld of vervangen;
dat de verkoper een gedeelte van de koopprijs terugbetaalt;
dat de koopovereenkomst wordt ontbonden. Zie voor meer informatie: consumentenkoop en garantie op Justitie.nl

Klachtenafhandeling

Zoals binnen ieder bedrijf, is het bij ons ook mogelijk dat er fouten worden gemaakt. Tenslotte, waar gehakt wordt vallen spaanders! Omdat wij ons er terdege van bewust zijn dat een goede afhandeling de beste manier is om met klachten om te gaan, kunt u ons telefonisch benaderen via 0653 197 586 of e-mail info@unaplex.nl